gây sự ghen ghét trong Tiếng Anh là gì?

gây sự ghen ghét trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây sự ghen ghét sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây sự ghen ghét

    * ttừ

    invidious