gây phẫn nộ trong Tiếng Anh là gì?

gây phẫn nộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây phẫn nộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây phẫn nộ

    scandalous