đường sá trong Tiếng Anh là gì?

đường sá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường sá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đường sá

  (nói chung) roads

  bảo dưỡng đường sá ở nông thôn to maintain rural roads

  đường sá tắc nghẽn vì xe cộ đông there is a great deal of traffic on the roads; traffic is jammed

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đường sá

  Roads (nói khái quát)

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đường sá

  road(s)