đường bộ trong Tiếng Anh là gì?

đường bộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường bộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đường bộ

  road

  vận chuyển đường bộ và đường sắt road and rail transport

  gửi theo đường bộ to send something by road

  by land; overland

  đi đường bộ to travel overland; to go/travel by land

  theo đường bộ và đường biển tấn công một thành phố to attack a city by land and sea

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đường bộ

  * adv

  by land; over land

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đường bộ

  by land, over land