đường hóa trong Tiếng Anh là gì?

đường hóa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường hóa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường hóa

    * ngđtừ

    saccharify