đường li trong Tiếng Anh là gì?

đường li trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường li sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường li

    * dtừ

    crease