đường bệ trong Tiếng Anh là gì?

đường bệ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường bệ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đường bệ

  * ttừ

  portly

  đi đứng đường bệ to have a portly gait

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đường bệ

  (cũ) Portly

  Đi đứng đường bệ: To have a portly gait