đường khâu trong Tiếng Anh là gì?

đường khâu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường khâu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường khâu

    * dtừ

    suture

    * ttừ

    sutural