đường kẻ ô trong Tiếng Anh là gì?

đường kẻ ô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường kẻ ô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường kẻ ô

    (ô vuông) grid lines