đường chéo trong Tiếng Anh là gì?

đường chéo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường chéo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đường chéo

  diagonal

  xếp cái gì theo đường chéo to fold something diagonally/from corner to corner

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đường chéo

  (toán) Diagonal

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đường chéo

  diagonal