đâm xuyên trong Tiếng Anh là gì?

đâm xuyên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm xuyên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm xuyên

    * ngđtừ

    spit