đâm nhẹ trong Tiếng Anh là gì?

đâm nhẹ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm nhẹ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm nhẹ

    * ngđtừ

    pink