đâm qua trong Tiếng Anh là gì?

đâm qua trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm qua sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đâm qua

  * dtừ

  impalement

  * ngđtừ

  transpierce, impale, transfix

  * thngữ

  to drive through