đâm mầm non trong Tiếng Anh là gì?

đâm mầm non trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm mầm non sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm mầm non

    * nđtừ

    braird