đâm đơn trong Tiếng Anh là gì?

đâm đơn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm đơn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm đơn

    (thân mật) submit an application, apply for

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đâm đơn

    to submit an application, apply for