đâm bổ xuống trong Tiếng Anh là gì?

đâm bổ xuống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm bổ xuống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đâm bổ xuống

  * dtừ

  souse, dive

  * nđtừ

  souse, nosedive; * phó từ souse

  * thngữ

  to dart down (downwards)