đâm bổ nhào trong Tiếng Anh là gì?

đâm bổ nhào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm bổ nhào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm bổ nhào

    * dtừ

    nosedive