đâm thủng trong Tiếng Anh là gì?

đâm thủng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm thủng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đâm thủng

  * ngđtừ

  penetrate

  * ttừ

  puncturable

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đâm thủng

  to puncture, poke holes in