đâm nụ trong Tiếng Anh là gì?

đâm nụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm nụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm nụ

    issue buds