đâm lủng trong Tiếng Anh là gì?

đâm lủng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm lủng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đâm lủng

    to puncture, stab, make holes in