đâm bằng lao trong Tiếng Anh là gì?

đâm bằng lao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm bằng lao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm bằng lao

    * ngđtừ

    leister