đâm lén trong Tiếng Anh là gì?

đâm lén trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm lén sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm lén

    stab somebody in the back