wireless point-to-point bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless point-to-point bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless point-to-point bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless point-to-point bridge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless point-to-point bridge

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cầu nối điểm-điểm vô tuyến