wireless link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless link.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless link

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kết nối không dây