wireless local area network (wlan) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless local area network (wlan) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless local area network (wlan) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless local area network (wlan).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wireless local area network (wlan)

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  mạng cục bộ không dây

  mạng cục bộ vô tuyến

  điện tử & viễn thông:

  Mạng cục bộ vô tuyến, LAN vô tuyến