wire stripper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire stripper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire stripper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire stripper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wire stripper

  * kỹ thuật

  dao gọt dây điện

  kìm cắt và tuốt dây

  cơ khí & công trình:

  đồ gá trước vỏ cách điện (dây)

  điện:

  kìm tuốt dây

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wire stripper

  a hand tool used by electricians to remove insulation from the cut end of an insulated wire