wire screening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire screening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire screening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire screening.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wire screening

  * kỹ thuật

  lưới kim khí

  lưới kim loại

  cơ khí & công trình:

  màn bằng kim loại