wire roe clip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire roe clip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire roe clip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire roe clip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire roe clip

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    kẹp hình chữ u bắt bulông