wire printer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire printer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire printer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire printer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wire printer

  * kỹ thuật

  máy in kim

  điện tử & viễn thông:

  máy in dây

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wire printer

  Similar:

  wire matrix printer: an impact printer in which each character is represented by a pattern of dots made by wires or styli

  Synonyms: stylus printer