wire meshing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire meshing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire meshing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire meshing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wire meshing

  * kỹ thuật

  lưới bằng sợi sắt

  lưới sắt

  cơ khí & công trình:

  đan thành ô lưới sắt