wire electrode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire electrode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire electrode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire electrode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire electrode

    * kỹ thuật

    điện:

    điện cực dây