wire bonding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire bonding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire bonding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire bonding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wire bonding

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  nối ghép dây

  điện:

  sự nối bằng dây dẫn