weak unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak unit

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đơn vị yếu