weak solution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak solution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak solution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak solution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak solution

    * kỹ thuật

    dung dịch loãng