weak coupling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak coupling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak coupling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak coupling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak coupling

    * kỹ thuật

    liên kết yếu