weak soring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak soring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak soring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak soring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak soring

    * kỹ thuật

    lò xo yếu