weak compact nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak compact nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak compact giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak compact.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak compact

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    compăc yếu