weakish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weakish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weakish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weakish.

Từ điển Anh Việt

  • weakish

    /'wi:kiʃ/

    * tính từ

    (thông tục) hơi yếu, hơi kém, hơi non