weak liquid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak liquid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak liquid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak liquid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weak liquid

  * kỹ thuật

  dung dịch loãng

  điện lạnh:

  chất lỏng loãng

  chất lỏng nghèo

  dung dịch nghèo