weak extremum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak extremum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak extremum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak extremum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak extremum

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cực trị yếu