weak-kness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak-kness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak-kness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak-kness.

Từ điển Anh Việt

  • weak-kness

    /'wi:kni:z/

    * danh từ ((thường) bóng)

    tình trạng không thể đứng vững

    tình trạng thiếu quyết tâm