weak mixture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak mixture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak mixture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak mixture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak mixture

    * kỹ thuật

    hỗn hợp nghèo

    cơ khí & công trình:

    hòa khí quá ít xăng