weak gas tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak gas tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak gas tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak gas tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weak gas tube

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  ống ga loãng

  cơ khí & công trình:

  ống gas loãng

  điện lạnh:

  ống khí loãng

  ống khí nghèo