weak extremal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak extremal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak extremal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak extremal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak extremal

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cực trị yếu