weak-kneed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak-kneed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak-kneed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak-kneed.

Từ điển Anh Việt

 • weak-kneed

  /'wi:kni:d/

  * tính từ ((thường) bóng)

  không thể đứng vững

  thiếu quyết tâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • weak-kneed

  lacking will power or resolution

  the role of the dissenter is not for the weak-kneed