weak dimension nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak dimension nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak dimension giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak dimension.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weak dimension

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    số chiều yếu