waste yard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste yard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste yard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste yard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste yard

    * kỹ thuật

    bãi phế liệu