waste-way nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste-way nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste-way giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste-way.

Từ điển Anh Việt

 • waste-way

  * danh từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) mương tháo nước thải

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waste-way

  * kỹ thuật

  công trình tháo nước

  kênh tháo nước