waste pile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste pile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste pile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste pile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste pile

    * kỹ thuật

    nón đá thải