waste fuel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste fuel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste fuel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste fuel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waste fuel

  * kỹ thuật

  nhiên liệu phế thải

  hóa học & vật liệu:

  nhiên liệu thải

  xây dựng:

  nhiên liệu thải ra